To book an appointment, contact by phone or fill out the contact form.

Iatropolis

Paliompei Basiliki
Georgiadis Dimitrios
Karipidis Stathis
Moisiadou Antonia
Deliboria Xrisanthi
Kalaitzidis Sabbas
Nitsas Nikolaos
Athanadiadis Xristos
Konstantina Papadimitriou
Sarigianidou Aikaterini